Poruchová služba

Odstránime každú haváriu kúrenia, rozvodov vody a plynu. Žiadna porucha nás nezaskočí! Okamžitú opravu havarijného stavu, vrátane materiálov na výmenu zabezpečíme vo vlastnej réžii, čím šetríme váš čas, peniaze a energiu.

Volajte telefónne číslo 0903 712 635, Bratislavský kraj

image