Kontakt

Poruchová služba:
0903 712 635

HWG SERVICE s.r.o.

Orechová 1/A
821 06 Bratislava

Konateľ: Mgr. Ľubica Andrášik

Telefón: +421 901 777 708

Dispečing: +421 903 712 635

E-mail: landr@poruchy-hwg.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratisôava I, oddiel Sro, vložka číslo 115996/B

image